POLAND

Alimp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Mikołowska 50; 41-400 Mysłowice; Poland
VAT  PL 2220837971
tel.fax: (00 48) 32 222 91 61
mobile: (00 48) 608 33 11 77
email: info@alimp.com.pl
www.alimp.com.pl

AFRICA ASIA EUROPE NORTHAMERICA OCEANIA SOUTHAMERICA